2002
załamanie
rynku

Recesja na rynku zmusza właścicieli do przekształcenia firmy w spółkę oraz rozszerzenia działalności o eksport usług na rynki wschodnie. Pod koniec roku pierwsi pracownicy wyjeżdżają do Rosji, gdzie na zlecenie grupy Krono pracują przy budowie fabryki.