2003
Zmiana
struktury

Widząc szansę firmy w branży usług elektroenergetycznych dla przemysłu i zakładów energetycznych, właściciele podejmują decyzję o zmianie struktury firmy i dostosowaniu jej do wymogów rynku. Wdrożony zostaje system jakości ISO 9001:2001.