Kariera

Zapraszamy osoby zainteresowane odbyciem w naszej firmie praktyki wakacyjnej (min. 4 tygodnie) do przesłania życiorysu i listu motywacyjnego na adres: ATTESTOR Biuro Doradztwa Personalnego i Szkoleń, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 75/4 lub na adres e-mail praca@attestor.pl

 

Planowany program praktyk:


1.Zapoznanie się ze strukturą firmy i obowiązującym systemem organizacji pracy; szkolenie BHP i PPOŻ; testy sprawdzające wiedzę praktykanta w obszarze objętym praktyką.

2.Dział kosztorysowania:

 • zapoznanie się z zasadami kosztorysowania;
 • zapoznanie się z kosztorysem inwestorskim, przedmiarami robót, kosztorysem ofertowym;
 • zapoznanie się z programem kosztorysowym NORMA
 • samodzielne przygotowanie obmiaru inwestycji liniowej;
 • samodzielne przygotowanie kosztorysu inwestycji liniowej;

3.Dział projektowania: zapoznanie się z aktami prawnymi i normami obowiązującymi w projektowaniu;

 • zapoznanie się z programem wspomagającym projektowanie – AutoCad;
 • samodzielne opracowanie projektu samodzielne przygotowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

4.Dział produkcji (warsztat):

 • szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP;
 • zapoznanie się z rodzajami wykonywanych rozdzielnic (natynkowe, wtynkowe, wolnostojące);
 • nauka obsługi urządzeń mechanicznych tj. wiertarka, wkrętarka szlifierka, kątówka i inne;
 • nauka czytania schematów;
 • samodzielne złożenie obudowy do montażu aparatury;
 • samodzielny montaż aparatury w rozdzielni;
 • wykonanie próby elektrycznej;

5.Dział realizacji: zapoznanie się ze specyfiką obiektu, który jest realizowany;

 • zapoznanie się ze strukturą organizacyjną Generalnego Wykonawcy;
 • zapoznanie się z procesem organizacyjnym realizacji usługi zgodnie ze standardem Mazel (procedury, dokumenty);
 • przyjęcie obowiązków prowadzącego określony odcinek robót (organizacja pracy, zabezpieczenie materiałów, nadzór nad podległymi pracownikami, realizacja prac zgodnie z dokumentacją projektową);
 • prowadzenie pełnej dokumentacji - Karta Kontrolna Budowy;

 

 

Kontakt

MAZEL S.A.

ul. Inżynierska 3
67-100 Nowa Sól
Mapka

Wybierz język:


 1. Strona Główna
 2. Mapa Strony
 3. Kontakt