Kariera

W dniu 11.09.2009r w sali konferencyjnej ZSP nr 1 „Elektryk” odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 w Szkole Policealnej dla Dorosłych w zawodzie technik elektryk. W ceremonii udział wzięło liczne grono zaproszonych gości. Uroczystość zaszczyciły swą obecnością władze powiatu i miasta, a także firmy patronackiej MAZEL M.H. Mazurkiewicz sp.j.

„KLASA PATRONACKA MAZEL” została utworzona w wyniku opracowania i zatwierdzenia innowacji pedagogicznej tzn. nowatorskiego rozwiązania programowego. To przedsięwzięcie przyniesie korzyści dla słuchaczy, dla szkoły, jak również dla patronackiej firmy.

Motywem podjętej inicjatywy i utworzenia klasy patronackiej było przygotowanie specjalistów pod potrzeby lokalnego rynku pracy. W wyniku zdobytej wiedzy i uzyskanych kwalifikacji absolwenci technikum elektrycznego będą doskonale przygotowani do podjęcia pracy w firmie wykonującej kompleksowe prace z dziedziny energetyki. Czas trwania innowacji pedagogicznej to 4 semestry, czyli cały okres przewidziany na kształcenie w Szkole Policealnej. Kształcenie odbywać się będzie przy wykorzystaniu bazy technicznej oraz przy współudziale kadry inżynieryjnej firmy Mazel. Wszyscy słuchacze klasy patronackiej MAZEL mają zapewnione miejsce praktyki w firmie. Zadania do wykonania przez uczniów w trakcie praktyki zawodowej są skorelowane z treściami jednostek modułowych zrealizowanych wcześniej w szkole.

Nauka w klasie patronackiej MAZEL zakończy się przystąpieniem słuchaczy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwenci, którzy osiągną wysokie wyniki mają zagwarantowaną pracę w firmie MAZEL M.H. Mazurkiewicz sp.j.

Przebieg innowacji pedagogicznej będzie na bieżąco monitorowany w trakcie jej realizacji. W przypadku zauważenia nieprawidłowości natychmiast zostaną podjęte czynności naprawcze. Do zbierania informacji o przebiegu procedury innowacji zostaną wykorzystane opinie nauczycieli i słuchaczy, jak również opinie przedstawicieli firmy MAZEL. Zostaną opracowane ankiety diagnostyczne, sprawdziany, testy. Na zakończenie procesu edukacyjnego zostaną opracowane wyniki ewaluacji, które będą podstawą do powzięcia decyzji o kontynuowaniu innowacji w kolejnych latach oraz koniecznych do wprowadzenia zmianach.

źródło: http://www.zsp1-elektryk.pl/index.php/home/archiwum/90-rozpoczcie-roku-szkolnego-w-klasie-patronackiej

Gazeta Lubuska

http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090917/POWIAT10/371075173

Kontakt

MAZEL S.A.

ul. Inżynierska 3
67-100 Nowa Sól
Mapka

Wybierz język:


  1. Strona Główna
  2. Mapa Strony
  3. Kontakt