O Firmie

Historia firmy
 
Rozpoczęcie działalności gospodarczej 22 października 1987 roku. Jest to data rejestracji firmy w Cechu Rzemiosł Różnych, pod nazwą "Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Henryk Mazurkiewicz”. Początkowo firma zatrudniała pięciu elektromonterów i zajmowała się wykonawstwem instalacji elektrycznych. Pierwszymi zleceniodawcami były: Spółdzielnia Universum, Prefabet, Państwowe Zakłady Zbożowe, dla których wykonywano instalacje elektryczne w młynach, spichlerzach, elewatorach, na terenie byłego województwa zielonogórskiego.
 
W 1991 roku nastąpiło przekształcenie. Firma została zarejestrowana jako podmiot gospodarczy pod nazwą "Zakład Wielobranżowy Mazel”. W tym okresie nastąpiło rozszerzenie działalności. Do grupy zleceniodawców dochodzą Zakłady Energetyczne, dla których firma wykonuje nieduże przyłącza energetyczne oraz remonty  niskonapięciowych sieci energetycznych. Rozpoczyna się również działalność w zakresie montażu instalacji elektrycznych dla budownictwa wielorodzinnego oraz obiektów użyteczności publicznej. Rok 1991 zamyka się obrotem w wysokości 8.500.000.000,00 złotych (tj. 850.000,00 złotych po uwzględnieniu denominacji) , przy zatrudnieniu 12 osób. Jest to początek stałego rozwoju, trwającego do 2001 roku.
 
W okresie pomiędzy latami 1991 a 2001, firma nawiązuje dalsze kontakty owocujące kolejnymi zleceniami. Rozpoczyna się współpraca z firmami ogólnobudowlanymi (Alpo), z Zakładami Przemysłowymi (Rockwool i Kronopol), , ze strukturami wojskowymi, (WRZKB w Zielonej Górze, WAK na terenie województwa). W tym okresie udaje się pozyskać stałych zleceniodawców gwarantujących ciągłość zleceń. W tym okresie działalności firma zwiększa zatrudnienie do około 40 osób. Obroty również wskazują na bardzo szybki rozwój. W 1998 roku osiągnięto obroty rzędu 8.900.000,00 złotych.
 
Przełomowym rokiem dla działalności firmy jest rok 1993. Właściciele, ze względu na rozwój firmy i bardzo dobrą perspektywę na przyszłość, decydują się na zmianę siedziby. Dotychczasową, pełniącą formę małego biura, zamieniają na zdecydowanie większą, mieszczącą się w Zielonej Górze na ulicy Piaskowej. Przeprowadzka ta pozwala, na niezbędne już w tym okresie, zatrudnienie osób pełniących funkcje administracyjne i księgowe, obsługujące stale rozwijające się wykonawstwo elektroinstalacyjne.
 
Rok 2001 przynosi początek recesji w branży budowlanej na rynku krajowym, skutkuje to spadkiem obrotów w danym roku do kwoty 6.300.000,00. Najtrudniejszym okresem w działalności firmy, jest jednak rok 2002. Załamanie rynku powoduje zmniejszenie ilości zleceń. Następuje likwidacja wielu firm działających w branży elektroenergetycznej. Dla właścicieli firmy Mazel jest to również trudny okres, w którym decydują się na przekształcenie firmy w spółkę i rozszerzenie działalności o eksport usług na rynki wschodnie. Pierwsza grupa pracowników wysłana zostaje pod koniec roku do Rosji, aby wykonywać usługi elektroenergetyczne przy budowie fabryki, na zlecenie grupy Krono. Determinacja i działanie właścicieli pozwalają na utrzymanie całej zatrudnionej kadry, mimo, że obroty roczne spadają do kwoty 4.000.000,00 złotych.
 
 Podjęcie decyzji związanej z eksportem jak również podpisanie kontraktu na roboty elektroenergetyczne na terenie budowy fabryki BDN są początkiem kolejnego rozwoju firmy. Obroty w roku 2003 osiągają wartość 7.600.000,00 złotych.Okres działalności pomiędzy latami 2003 – 2006 jest bardzo ważny dla firmy. Właściciele, widząc szansę firmy w zakresie usług elektroenergetycznych dla przemysłu i zakładów energetycznych, podejmują decyzję o zmianie struktury firmy i dostosowaniu jej do nowych wymogów rynku. Zostaje wdrożony system jakości ISO 9001:2001. Na potrzeby usług wykonywanych dla struktur wojskowych, powstaje Kancelaria Tajna. Dzięki nowym wdrożeniom i profesjonalizmowi wykonywanych usług, firma otrzymuje Rekomendację Ministerstwa Obrony Narodowej.
 
W tym czasie zostaje sukcesywnie zatrudniana kadra młodych inżynierów, zajmujących się przygotowywaniem kompletnej oferty dla potencjalnych zleceniodawców. Kierownicy prowadzący budowy uczą się nowych standardów i jakości wykonywania usługi. Doświadczenie nabyte w latach 2001 – 2002 powoduje, że rozpoczyna się analizowanie rynku oraz zagrożeń mogących wystąpić. Profesjonalizm, jakim wykazują się pracownicy firmy, skutkuje zwiększaniem zatrudnienia na rynkach wschodnich, jak również pozyskiwaniem dużej ilości zleceń w sektorze przemysłowym. W 2004 roku pojawia się również zaplecze w postaci niewielkiego warsztatu, wykonującego niskoprądowe rozdzielnie budowlane i oddziałowe 0,4 kV, na potrzeby realizowanych inwestycji. Pojawia się również szczątkowa forma zaopatrzenia, obsługującego realizowane budowy. Rok 2006 zamyka się obrotem w wysokości 21.000.000,00 złotych przy zatrudnieniu ponad siedemdziesięciu pracowników.
 
Kolejne doświadczenia nabyte w ciągu wielu lat działalności firmy, jak również kontakty zdobyte dzięki rzetelności i fachowości pracowników firmy, powodują, że rok 2007 wskazuje na bardzo dobrą dynamikę rozwoju firmy. Kontakty z dużymi inwestorami, zdobyte na rynkach wschodnich owocują rozpoczęciem wykonywania usług elektroenergetycznych na terenie państw unii europejskiej jak również poza nią. Rozszerzenie działalności firmy w sektorze przemysłowym, w zakresie instalacji elektroenergetycznych skutkuje podjęciem ścisłej współpracy z Zakładami Energetycznymi w zakresie projektowania i budowy infrastruktury energetycznej dla nowopowstających stref przemysłowych. Mazel wykonuje takie prace na terenie strefy aktywności gospodarczej w Zielonej Górze oraz Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Nowej Soli. Prace te dają początek rozwojowi działu projektowania w firmie. Wykonywane są projekty dla budownictwa ogólnego, energetycznego i dla obiektów wojskowych.
 
Rok 2007 zamyka się obrotem w wysokości 27.000.000,00 złotych, przy zatrudnieniu ponad stu dwudziestu pracowników. Właściciele firmy dostrzegają występujące coraz częściej ograniczenia związane z lokalizacją firmy pod względem logistycznym i środowiskowym. Lokalizacja w centrum miasta okazuje się nieodpowiednia dla firmy, która stale się rozwija. Również, stale rosnące wymagania rynku spowodowały, że podjęto decyzję o rozwoju działu projektowania, działu automatyki, warsztatu i działu zaopatrzenia. Jest to niezbędne dla osiągnięcia pełnej kompleksowości obsługi klienta. W związku z powyższym właściciele w 2008 roku podejmują decyzję o zakupie gruntu pod budowę nowego zakładu. Rozpoczynają się również prace związane z opracowaniem struktury firmy, odpowiadającej wizji rozwoju.
 

W dniu 18 maja 2009 roku następuje uroczyste wkopanie kamienia węgielnego pod budowę nowego zakładu na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Nowej Soli. Obiekt oddano do użytkowania z końcem 2009 roku. Od 1 lutego 2010 pracownicy firmy mogli pracować już w nowych warunkach w nowoczesnym kompleksowo wyposażonym inteligentnym budynku. Wzrosło również zatrudnienie do stu pięćdziesięciu osób.
 
 

Kontakt

MAZEL S.A.

ul. Inżynierska 3
67-100 Nowa Sól
Mapka

Wybierz język:


  1. Strona Główna
  2. Mapa Strony
  3. Kontakt