Oferta

Energetyka zawodowa

Sieci elektroenergetyczne SN i NN

 • kablowe i napowietrzne
 • linie energetyczne SN i NN,
 • montaż i uruchomienie stacji transformatorowych,
 • montaż złącz kablowych SN i NN,
 • modernizacje, remonty oraz eksploatacja stacji i rozdzielni średnich
  i niskich napięć w zakresie aparatury energetycznej,
 • wykonanie kanalizacji kablowych,
 • lokalizacja i usuwanie uszkodzeń linii kablowych,
 • montaż muf i głowic kablowych na kablach SN i NN.
   

Dozór i eksploatacja

 • w zakresie utrzymania ruchu instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych średniego i niskiego napięcia,
 • w zakresie całodobowej obsługi, konserwacji, bieżących napraw, prac kontrolno pomiarowych
  dla następujących urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przesyłających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną, tj.:

  - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne,
  - zespoły prądotwórcze,
  - urządzenia elektrotermiczne,
  - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
   

Energetyka zawodowa

Kontakt

MAZEL S.A.

ul. Inżynierska 3
67-100 Nowa Sól
Mapka

Wybierz język:


 1. Strona Główna
 2. Mapa Strony
 3. Kontakt