Projekty UE

Człowiek - najlepsza inwestycja

Cele projektu

Celem głównym projektu jest rozwój firmy Mazel, wzrost efektywności organizacyjnej, wzrost jakości i konkurencyjności świadczonych usług oraz utrzymanie wysokiej pozycji na rynku poprzez doskonalenie kompetencji kadry menedżerskiej i kwalifikacji pracowników a także zwiększenie dostępności do szkoleń.

Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez realizację celów szczegółowych:

  • podniesienie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w firmie Mazel,
  • wzrost umiejętności technicznych i zawodowych pracowników w zakresie świadczonych usług,
  • budowę strategicznego partnerstwa z Klientem w oparciu o korzyści i powiązania procesów biznesowych,
  • pozyskanie i utrzymanie w organizacji kluczowych dla strategii pracowników,
  • wzrost kompetencji kadry kierowniczej z zakresu zarządzania, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie strategiczne,
  • zbudowanie kultury klienta wewnętrznego oraz pozytywnego wizerunku pracodawcy,
  • podniesienie produktywności zasobów ludzkich.

Wartością dodaną projektu będzie kompleksowe podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej i pracowników firmy Mazel w skali, w której osiągnięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

POKL 8.1.1

Kontakt

MAZEL S.A.

ul. Inżynierska 3
67-100 Nowa Sól
Mapka

Wybierz język:


  1. Strona Główna
  2. Mapa Strony
  3. Kontakt