Projekty UE

Człowiek - najlepsza inwestycja

Rezultaty projektu

Realizacja projektu zakłada osiągnięcie następujących rezultatów:

Rezultaty twarde:

W postaci przeszkolenia 171 beneficjentów ostatecznych podczas 108 szkoleń z 43 tematów (10 tematów dotyczy szkoleń rozwijających kompetencje, 33 tematy dotyczą szkoleń rozwijających kwalifikacje zawodowe) -  w sumie przygotowanie 1229 miejsc szkoleniowych (w tym 768 dla osób w wykształceniem średnim i niższym, 443 dla osób z wykształceniem wyższym).

Rezultaty miękkie:

 • wzrost umiejętności z zakresu komunikowania się,
 • poprawa umiejętności i wzrost samodzielności w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i oceniających,
 • poprawa umiejętności prowadzenia negocjacji,
 • poprawa umiejętności z zakresu efektywnego planowania o organizacji czasu pracy,
 • podniesieni świadomości kadry zarządzającej na temat korzyści płynących dla firmy z wykorzystaniem elastycznych form pracy,
 • podniesieni świadomości pracowników w zakresie korzyści wynikających z rozwoju kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • podniesienie motywacji pracowników do samokształcenia i rozwoju zawodowego,
 • podniesienie świadomości pracowników na temat wpływu ich kompetencji i kwalifikacji zawodowych na jakość i konkurencyjność świadczonych usług.

Osiągnięcie rezultatów projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstwa. W konsekwencji przełoży się to na usprawnienie efektywności działania przedsiębiorstwa, wzrost jego konkurencyjności  na rynku i utrzymanie niezależności.

Stopień realizacji projektu na dzień 30 czerwca 2010

  Plan Realizacja   [%]
Liczba miejsc szkoleniowych zaplanowanych we wniosku 1229 427 35
Liczba miejsc szkoleniowych dla pracowników z wykształceniem średnim i niższym 768 167 22
Liczba miejsc szkoleniowych dla pracowników z wykształceniem wyższym 443 227 51
Liczba osób do przeszkolenia 171 127 75
Liczba szkoleń do przeprowadzenia  108  34  32

Stopień realizacji projektu na dzień 30 września 2010

  Plan Realizacja   [%]
Liczba miejsc szkoleniowych zaplanowanych we wniosku 1229 776 63
Liczba miejsc szkoleniowych dla pracowników z wykształceniem średnim i niższym 768 340 44
Liczba miejsc szkoleniowych dla pracowników z wykształceniem wyższym 443 361 81
Liczba szkoleń do przeprowadzenia 108 65 60
       

Stopień realizacji projektu na dzień 31 grudnia 2010

  Plan Realizacja   [%]
Liczba miejsc szkoleniowych zaplanowanych we wniosku 1229 1044 85
Liczba miejsc szkoleniowych dla pracowników z wykształceniem średnim i niższym 768 496 65
Liczba miejsc szkoleniowych dla pracowników z wykształceniem wyższym 443 470 106
Liczba osób do przeszkolenia 171 175 102
Liczba szkoleń do przeprowadzenia  108  88  81

Stopień realizacji projektu na dzień 31 marca 2011

  Plan Realizacja   [%]
Liczba miejsc szkoleniowych zaplanowanych we wniosku 1229 1133 92
Liczba miejsc szkoleniowych dla pracowników z wykształceniem średnim i niższym 768 554 72
Liczba miejsc szkoleniowych dla pracowników z wykształceniem wyższym 443 499 113
Liczba odbytych szkoleń 108 97 90
Liczba osób do przeszkolenia  171 175 102

Stopień realizacji projektu na dzień 30 czerwca 2011

  Plan Realizacja   [%]
Liczba miejsc szkoleniowych zaplanowanych we wniosku 1229 1215 99
Liczba miejsc szkoleniowych dla pracowników z wykształceniem średnim i niższym 768 578 75
Liczba miejsc szkoleniowych dla pracowników z wykształceniem wyższym 443 557 125
Liczba odbytych szkoleń 108 106 98
Liczba osób do przeszkolenia  171 179 104

Końcowy wynik realizacji projektu na 31 sierpnia 2011 roku

  Plan Realizacja   [%]
Liczba przeszkolonych pracowników (beneficjentów ostatecznych) 171 209 122,2
Liczba odbytych szkoleń 113 126 111,5
Liczba miejsc szkoleniowych 1444 1479  102,4
Liczba miejsc szkoleniowych dla pracowników
z wykształceniem średnim i niższym
768
 
788 102,6
 
Liczba miejsc szkoleniowych dla pracowników 
z wykształceniem wyższym
558
 
598 107,2

POKL 8.1.1

Kontakt

MAZEL S.A.

ul. Inżynierska 3
67-100 Nowa Sól
Mapka

Wybierz język:


 1. Strona Główna
 2. Mapa Strony
 3. Kontakt