Projekty UE

Człowiek - najlepsza inwestycja

Tematy szkoleń (1/2)

 • System wizualizacyjny Wonderware In Touch część I (Zadanie 4)
 • System wizualizacyjny Wonderware In Touch część II (Zad. 5)
 • Przemysłowa baza danych Wonderware Historia - część I (Zad. 6)
 • Przemysłowa baza danych Wonderware Historia - część II (Zad. 7)
 • SIMATIC S7-300/400 część I (Zad. 8)
 • SIMATIC S7-300/400 część II (Zad. 9)
 • SIMATIC S7-300/400 część III (Zad. 10)
 • Ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej (Zad. 11)
 • Zasady doboru wyłączników i selektywność wyłączania (Zad. 12)
 • Zakłócenia w instalacjach elektrycznych. Metody zapobiegania, wykrywania i eliminacji (Zad. 13)
 • Eksploatacja urządzeń średniego napięcia (Zad. 14)
 • Podstawy rozdziału energii elektrycznej (Zad. 15)
 • Podstawy projektowania instalacji elektrycznych (Zad. 16)
 • Obsługa oprogramowania EPLAN ELECTRIC P8 (Zad. 17)
 • Oprogramowanie CAD (Zad. 18)
 • Kosztorysowanie w programie NAORMA część I (Zad. 19)
 • Kosztorysowanie w programie NAORMA część II (Zad. 20)
 • Aktualne przepisy prawa budowlanego (Zad. 21)
 • Aktualne przepisy prawa energetycznego (Zad. 22)
 • Zastosowanie normy PN IEC (Zad. 23)

 POKL 8.1.1

Kontakt

MAZEL S.A.

ul. Inżynierska 3
67-100 Nowa Sól
Mapka

Wybierz język:


 1. Strona Główna
 2. Mapa Strony
 3. Kontakt