Projekty UE

Człowiek - najlepsza inwestycja

Uczestnicy projektu

W szkoleniach wezmą udział wszyscy pracownicy (171 osób) zatrudnieni na umowę o pracę, kadra wyższego i niższego szczebla oraz pracownicy na stanowiskach robotniczych z następujących działów:

 • Administracyjny,
 • Finansów i Księgowości,
 • Elektroenergetyki,
 • Automatyki Przemysłowej,
 • Oferowania i Umów,
 • Kosztorysowania,
 • Realizacji Krajowych,
 • Realizacji Zagranicznych,
 • Warsztat, 
 • Zaopatrzenie,
 • Budżetu i Rozliczeń.

Tematyka szkoleń i wybór grupy docelowej został opracowany na podstawie:

 • wstępnej diagnozy potrzeb szkoleniowych,
 • wyników ocen pracowniczych,
 • ocen po szkoleniach,
 • wywiadów z kadrą kierowniczą.

Zarząd i kadra kierownicza, podejmujący kluczowe decyzje, kierujący posunięciami strategicznymi oraz odpowiadający za wdrażanie strategii, objęci zostaną szkoleniami menedżerskimi i rozwijającymi umiejętności zarządzania strategicznego.

Pracownicy działów zajmujący się kosztorysowaniem i projektowaniem będą brali udział w szkoleniach z zakresu wykorzystania najnowszych programów informatycznych do wykorzystania tego typu zadań.

Pracownicy na stanowiskach robotniczych będą brali udział w szkoleniach zawodowych podnoszących ich kwalifikacje związane z wykonywanymi obowiązkami.

Dla pracowników związanych z przygotowaniem i wykonaniem zamówień w zakresie robót instalacyjnych zostaną zorganizowane ponadto szkolenia aktualizujące wiedzę z przepisów prawa obowiązującego w branży budowlanej.

Dla powyższych grup zawodowych oraz dla wytypowanych pracowników pozostałych działów zorganizowane zostaną szkolenia prowadzące do stworzenia więzi z firmą, budujące kulturę organizacyjną i pozwalające się z nią identyfikować.

 

POKL 8.1.1

Kontakt

MAZEL S.A.

ul. Inżynierska 3
67-100 Nowa Sól
Mapka

Wybierz język:


 1. Strona Główna
 2. Mapa Strony
 3. Kontakt