Oferty
Pracy

Majster robót elektrycznych

mazel-majster-robót-elektrycznych

Przedsiębiorstwo Mazel S.A. w Nowej Soli poszukuje majstra robót elektrycznych. Sprawdź szczegóły oferty o pracę i wyślij swoje CV.

Opis stanowiska:

 • Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, przyjętym harmonogramem, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami prawa,
 • Kontrola zgodności wykonanych prac z dokumentacją budowlaną,
 • Koordynacja ekip elektromontażowych,
 • Nadzór i koordynacja prac firm podwykonawczych oraz podległych pracowników,
 • Prowadzenie dokumentacji budowlanej,
 • Ścisła współpraca z kierownikiem budowy,
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż,
 • Uczestnictwo w organizowaniu i koordynowanie prac na budowie.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne – kierunki: elektryczny, elektroenergetyczny, automatyka przemysłowa, elektronika,
 • Uprawnienia SEP do 1 kV,
 • Minimum 1-3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Umiejętności czytania rysunku technicznego oraz metod i technik budowlanych,
 • Umiejętność zarządzania czasem pracy,
 • Odpowiedzialność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
 • Bardzo dobra komunikacja z zespołem.

Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Wyślij nam swoje dokumenty aplikacyjne (CV + list motywacyjny) na adres mailowy praca@mazel.pl z dopiskiem:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Administratorem danych osobowych jest MAZEL S.A, kontakt z Administratorem możliwy pod adresem MAZEL S.A. ul. Inżynierska 3, 67-100 Nowa Sól, Dane osobowe qw zakresie wymienionym w art. art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 3 m-cy. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).