Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE (NATO Commercial and Government Entity) identyfikuje firmę „Mazel” S.A. w Systemie Kodyfikacyjnym NATO – NCS (NATO Codification System) oraz w bazie NMCRL (NATO Master Catalogue of References for Logistics) i umożliwia dostarczanie rozwiązań na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz wojsk państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.   

Kod NCAGE nadawany jest przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO. Przyznaje się go podmiotom gospodarki narodowej (PGN), których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych Klasyfikacją Wyrobów Obronnych (KWO) lub świadczeniem usług na rzecz obronności.    

Dane firmy „Mazel” S.A. zostały wprowadzone do: 

1. Bazy Podmiotów Gospodarczych prowadzonej przez Agencję Logistyki Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych (DLA -Defense Logistics Agency) 

2. Bazy Podmiotów Gospodarczych prowadzonych przez Wojskowe Centrum (DLA Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji RP 

3. Natowskiej Bazy Podmiotów Gospodarczych prowadzonej przez Agencję Wsparcia i Zamówień NATO (NATO Support & Procurement Agency)Głównego katalogu NATO Referencji dla Logistyki (NMCRL - NATO Master Catalogue of References for Logistics) 

Jednocześnie nasza firma posiada numer DUNS ® o numerze: 422200139  
Unikatowy numer nadawany przez londyńską agencję ratingową Dun & Bradstreet Jest to potwierdzenie rejestracji i prowadzenia działalności przez podmiot gospodarczy. Dziewięciocyfrowy numer pozwala zidentyfikować firmy na całym świecie i otrzymać spójne i przejrzyste informacje na temat swoich partnerów biznesowych. Pozwala zobaczyć historię firmy, ocenić ryzyko biznesowe i podjąć właściwe decyzje. Jest również wykorzystywany do określania powiązań kapitałowych między podmiotami i tworzenia drzew korporacyjnych. 
Numer D-U-N-S stał się światowym standardem, rozpoznawanym, wykorzystywanym i wymaganym przez ponad 50 globalnych organizacji handlowych i przemysłowych łącznie z Rządem USA i Australii.