Rektorat Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rektorat Uniwersytetu Zielonogórskiego

REALIZACJE

Pełny zakres prac objął:

  • wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych,
  • wykonanie linii kablowych nn i oświetlenia terenu.