Opublikowano 21 maj 2023

Brygadzista elektromonter z j. niemieckim

Informacje o dziale

Pion Realizacji zagranicznych MAZEL S.A. – stabilnej firmy z 35-letnim doświadczeniem, specjalizującej się w energetyce, elektro instalacjach, automatyce i prefabrykacji rozdzielnic, poszukuje brygadzistów robót elektrycznych  dla projektów w Niemczech.

Opis obowiązków

Wymagania (minimalne)

Mile widziane

Co oferujemy

Jak aplikować

Wyślij nam swoje dokumenty aplikacyjne (CV + list motywacyjny) na adres mailowy praca@mazel.pl z dopiskiem  Brygadzista Robót Elektrycznych Niemcy oraz: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

RODO

Administratorem danych osobowych jest MAZEL S.A, kontakt z Administratorem możliwy pod adresem MAZEL S.A. ul. Inżynierska 3, 67-100 Nowa Sól, ado@mazel.pl. Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 3 m-cy.  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Dla kandydata do pracy

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych osób w procesie rekrutacyjnym jest:
MAZEL S.A., ul. Inżynierska 3, 67-100 Nowa Sól.

2. Z Administratorem można skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: ado@mazel.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Pania danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji, a następnie zostaną niezwłocznie usunięte lub w przypadku wyrażenia zgody będą wykorzystane do rekrutacji w bieżącym roku kalendarzowym.

5. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, na przetwarzanie danych do celu przyszłych rekrutacji – prosimy o umieszczenie dodatkowej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MAZEL S.A., moich danych osobowych zawartych w CV/liście motywacyjnym na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez MAZEL S.A. w bieżącym roku kalendarzowym.

6. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie.

7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty: dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługę niszczenia dokumentów, usługi ochroniarskie, usługi prawne, audytowe, rekrutacyjne.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) .przenoszenia danych
f) .wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g) w każdym momencie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.