Skontaktuj się
Z NAMI

Telefon

+48 68 45 70 100

Fax

+48 68 45 70 101

E-mail

biuro@mazel.pl

Masz pytania o naszą ofertę? Potrzebujesz profesjonalnego doradztwa?
Skontaktuj się z nami. 
Wybierz odpowiedni dział z listy poniżej I znajdź osobę do kontaktu.

Recepcja

ILONA KWASIŃSKA

Tel. +48 68 45 70 100
E-mail: biuro@mazel.pl

Asystent zarządu

IWONA ZMUDA

Tel. +48 45 70 110
Mobile: +48 694 460 616
E-mail: asystent@mazel.pl

Dział ofertowania i rozliczeń

jan nowAcki

Tel. +48 68 45 70 136
Mobile: +48 600 042 956
E-mail: j.nowacki@mazel.pl
E-mail: oferty@mazel.pl

Dział realizacji zagranicznych

MAŁGORZATA ŻYŁOWSKA

Starszy Referent ds. Realizacji Projektów Zagranicznych

Tel. +48 68 45 70 169
Mobile: +48 694 460 614
E-mail: export@mazel.pl

JOANNA KLINGER

Z-ca Kierownika Działu Realizacji Projektów Zagranicznych Ds. Administracyjnych i Rozwoju

Tel. +48 68 45 70 165
Mobile: +48 530 564 297
E-mail: export@mazel.pl

Mazel S.A.
Ul. Inżynierska 3
67-100 Nowa Sól

Sąd rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 3.000.000 zł

KRS: 0000595087
NIP: 929 009 44 21
Regon: 006109761
BDO: 000128499