Realizacja - Lumel

Pełen zakres prac objął:

  • wykonanie projektów zasilania, sieci energetycznych oraz instalacji elektrycznych,
  • wykonanie linii kablowej SN,
  • montaż i podłączenie transformatorów oraz rozdzielnic SN,
  • wykonanie, montaż i podłączenie rozdzielnic nn,
  • instalacja odgromowa.