Realizacja - Nord

Pełen zakres prac objął:

  • wykonanie przyłącza kablowego,
  • montaż i podłączenie rozdzielnicy SN,
  • wykonanie, montaż i podłączenie rozdzielnic nn,
  • instalacje elektryczne (w tym oświetlenie, zasilanie maszyn),
  • uziomy fundamentowe,
  • instalację odgromową,
  • sieci elektryczne zewnętrzne,
  • instalacje słaboprądowe (sygnalizacja alarmu pożarowego, instalacja teleinformatyczna).