Realizacja - Makro Casy & Carry

Pełen zakres prac objął:

  • instalację odgromową,
  • instalację elektryczną wewnętrzną (oświetlenie, zasilanie maszyn i urządzeń),
  • instalacje słaboprądowe (sygnalizacji pożarowej, systemu zasilania bezprzewodowego – UPS, centralną baterię oświetlenia awaryjnego),
  • oświetlenie zewnętrzne,
  • montaż i podłączenie szaf rozdzielczych nn,
  • oświetlenie uliczne, linie oraz sieci zasilające SN do powstających zakładów na terenie strefy gospodarczej, której częścią jest hala Makro.