Realizacja - Rektorat Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pełen zakres prac objął:

  • wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych,
  • wykonanie linii kablowych nn i oświetlenia terenu.