MAzel szkolenie pracowników

Elektrycy i ciepłownicy Mazel po szkoleniu

Podczas zamkniętego szkolenia nasi pracownicy odnowili swoje uprawnienia elektroenergetyczne. Dodatkowe kursy i utrwalanie wiedzy pracowników to istotny punkt w rozwoju firmy Mazel.

Szkolenie przeprowadzone w naszej firmie dotyczyło aktualizacji wiedzy teoretycznej na temat prac kontrolno-pomiarowych oraz sieci cieplnych (w tym wypadku takich uprawnień potrzebowało dwóch pracowników). W trakcie spotkania poruszona została ponadto tematyka układów sieciowych w urządzeniach elektrycznych oraz przepisów BHP stosowanych przy zewnętrznych pracach. Firma Mazel kładzie duży nacisk na wykwalifikowaną kadrę oraz doszkalanie pracowników. Tego typu kursy realizowane są co pięć lat, to wymóg jeśli firma pracuje na rzecz konsumentów.

Mazel szkolenia pracowników

Prowadzącym szkolenie był Tomasz Garstka, reprezentujący Stowarzyszenie Inżynierów Techników Mechaników Polskich w Gliwicach. Z tego typu szkoleń wspomnianej organizacji skorzystało już wiele dużych firm, w tym Tauron, PGE, Instytut Lotnictwa.

Co takie szkolenia dają kadrze?

Utrwalenie poznanych wcześniej umiejętności, rozszerzenie kwalifikacji czy poznanie nowej wiedzy, to tylko ułamek z możliwości, jakie dają szkolenia przeprowadzane w firmie. Przede wszystkim elektrycy mogli skorzystać z uzyskania kilku rodzajów uprawnień. Przedłużyli bądź mogli zdobyć nowe uprawnienia SEP G1, G2. Jak podkreślają również sami pracownicy Mazel, takie szkolenia są bardzo potrzebne i ważne w przypadku ich zawodów.