Elektryczność gdy zabraknie

Czy elektryczność kiedyś się skończy?

Nasze istnienie jest obecnie oparte na elektryczności. Wykorzystanie energii przyjmujemy za coś pewnego, za coś, co jest dla nas oczywistością i codziennością. Czy potrafilibyśmy bez niej żyć?

Nad zjawiskiem elektryczności zastanawiali się już starożytni filozofowie przyrody. Pod względem naukowym zaczęto się nią interesować w XVII wieku. Z czasem powstawały pierwsze generatory, zostały opisane przewodniki i izolatory, aby rozwinąć pojęcie prądu elektrycznego. Jednak dopiero XIX wiek przyniósł światu takie nazwiska jak Tesla, Edison, Morse, Siemens czy Ohm. To oni pchnęli pojęcie elektryczności do przodu. Bez nich dzisiejszy świat nie wyglądałby tak jak teraz.

Dziewiętnastowieczni naukowcy i wynalazcy żyli w przeświadczeniu, że prąd będzie zawsze. Człowiek w końcu sam jest stworzeniem elektrycznym, w ciele którego zachodzą mniejsze lub większe przepływy ładunków elektrycznych (układ nerwowy, serce). Jednak to, co znamy dziś pod pojęciem prądu elektrycznego, jest wytworem ludzkim. W przyrodzie funkcjonują wyładowania atmosferyczne, które mają znamiona elektryczności. Prąd tworzymy jednak sami.

Elektryczność źródła energii

Zasoby kiedyś się wyczerpią

To, co wydaje się nam za pewnik, może się jednak skończyć. Obecnie energię wytwarzamy za pomocą węgla, ropy i gazu. Zasoby, które od ponad trzech stuleci napędzają nasz świat, mogą się niedługo wyczerpać. Prognozy mówią o tym, że za około 50 lat skończy się era paliw kopalnych. Co będzie potem? Moment przejścia na energetykę jądrową, którą później można było rozwijać i doskonalić przespaliśmy ponad 30 lat temu, w momencie pierwszego poważnego kryzysu naftowego.

Na ratunek natura?

W momencie całkowitego odcięcia od prądu, przestałyby funkcjonować wszystkie nasze dobra, od telefonów, przez samochody, po fabryki produkujące żywność czy pompy filtrujące wodę. Nasza cywilizacja stanęłaby na krawędzi, dlatego od dłuższego czasu ludzkość opracowuje nowe metody pozyskiwania energii. Do najważniejszych odnawialnych źródeł energii zaliczamy obecnie energię grawitacyjną wody, energię wiatru, biomasę i biopaliwa, energię słoneczną oraz energię geotermalną.

elektryczność alternatywne źródło energii

Oprócz znanych działań wykorzystania siły wody, wiatru i słońca, naukowcy eksperymentują z innymi źródłami energii.

Woda morska

Jedna szklanka wody morskiej zapewnia osiem godzin świecenia. Stworzono innowacyjną lampę z baterią napełnioną wodą jako elektrolitem. Mimo, że to gadżet, potencjał wody morskiej z pewnością nie został jeszcze do końca odkryty, a sam fakt pozyskiwania z niej energii napawa optymizmem. Z takich możliwości korzysta amerykańska marynarka wojenna, która opracowuje metodę uzyskiwania paliwa węglowodorowego ze słonej wody.

Wodór

Da się go pozyskiwać bez obciążenia środowiska. Wodór wytwarza się na przykład z odpadów w procesie utylizacji z użyciem metody parowego reformingu metanu. Ten gaz będzie w przyszłości podstawą rozwoju przemysłu w Unii Europejskiej.

Jak widać, wyczerpanie naturalnych źródeł energii w postaci paliw kopalnych, nie musi skończyć się źle dla ludzkości. Z pewnością trwają prace nad innymi źródłami energii, które pozwolą ludzkości przetrwać wieki.