szkolenia w Mazel Lubuski Bon Rozwojowy

Mazel uczestniczy w Programach z ARR w ramach Lubuskich Bonów Rozwojowych

Pracownicy Mazel będą uczestniczyć w dwóch programach szkoleń. To wynik dofinansowania projektów z Agencji Rozwoju Regionalnego. Szkolenia potrwają do czerwca.

W firmie Mazel odbędzie się cykl szkoleń dedykowany przedsiębiorcom i ich pracownikom. To wynik pozyskania dofinansowania z ARR w ramach „Lubuskich Bonów Rozwojowych w subregionie zielonogórskim”. Na przestrzeni czterech miesięcy, pracownicy Mazel będą uczestniczyć w dwóch tematycznych szkoleniach: „Program rozwoju umiejętności przywództwa strategicznego i zarządzania zmianą dla kadry menadżerskiej”, który został podzielony na 8 sesji oraz „Program podniesienia efektywności działania dla pracowników MAZEL S.A.”, podczas którego odbędzie się 7 tematycznych spotkań.

Każda sesja to trzygodzinne szkolenie, w ramach którego odbywać się będą warsztaty w grupach oraz sesje indywidualnego coachingu. To doskonały sposób na naukę i wymianę doświadczeń między uczestnikami. Pierwszy program potrwa do czerwca, natomiast drugi zakończy się w maju.

szkolenia Mazel kartki pomysłów

Czego będą dotyczyć szkolenia?

Pierwsze szkolenie dotyczyć będzie podniesienia wiedzy w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi i przywództwa. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry menadżerskiej, a zakres tematyczny odnosić się będzie do planowania strategicznego, kaskadowania i procesu operacjonalizacji celów strategicznych, budowy wizji i misji organizacji, motywowania pracowników i budowania skutecznych zespołów, przewodzenia im oraz zarządzania zmianą i innowacją. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji społecznych w zakresie komunikacji i budowania dobrych relacji z innymi ludźmi.

Drugie szkolenie ma prowadzić do podniesienia wiedzy w zakresie teorii, zasad oraz praktyk i technik związanych ze zwiększeniem efektywności, planowania i organizowania pracy własnej i zespołu. W cyklu spotkań uczestniczyć będą kierownicy poszczególnych działów: Marek Kopeć, Jacek Czyżewski, Piotr Sawicki, Mirosław Drzewucki, Marcin Will, Paweł Kula, Łukasz Foryś. Celem warsztatów jest dostarczenie uczestnikom efektywnych procesów, narzędzi, niezbędnej inspiracji oraz motywacji do osiągnięcia wymiernych rezultatów.

Mazel inicjatywa Nowa Praca

Nasza firma kładzie duży nacisk na rozwój pracowników. Szkolenia w ramach programów to doskonały sposób na poszerzenie kompetencji oraz zdobycie nowych umiejętności. Sesje będzie prowadzić trener biznesu, certyfikowany coach LMI i przedsiębiorca, Robert Głowacki.