magazyn energii opolskie

Powstaje magazyn energii w województwie opolskim

W czwartym kwartale 2019 r. firma Tauron odda do użytku system magazynowania energii elektrycznej powiązany z istniejącą infrastrukturą energetyczną. Ma on charakter pilotażowy i będzie połączony z farmą wiatrową Lipniki o mocy ok. 30 MW.

Technologie przechowywania energii coraz popularniejsze

Magazynowanie energii elektrycznej ma kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego, stabilizacji systemu oraz rozwoju energetyki odnawialnej. Dzięki tej technologii możliwe jest bilansowanie sieci elektroenergetycznej poprzez łagodzenie jej obciążenia w szczytach oraz gromadzenie energii podczas nadprodukcji. W przypadku źródeł odnawialnych, które nie są sterowalne, takie rozwiązanie pozwoli na lepsze wykorzystanie i zużycie energii.

Testy Tauronu w Cieszanowicach

Magazyn pilotażowy w województwie opolskim, budowany przez firmę Tauron, pozwoli na sprawdzenie wypracowanych rozwiązań w rzeczywistych warunkach. Moc czynna magazynu ma wynieść co najmniej 2000 kWh, a pojemność użyteczna co najmniej 500 kWh. Klienci z województwa opolskiego powinni odczuć poprawę jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej w swoich gospodarstwach i przedsiębiorstwach.

Udoskonalone farmy wiatrowe

Budowa magazynu połączonego z farmą wiatrową nie jest przypadkiem. To właśnie wiatraki cechuje największa zmienność w wielkości produkcji energii ze wszystkich źródeł energii odnawialnej. Jednocześnie ich udział w produkcji energii elektrycznej w Polsce jest największy. Przechowywanie wytworzonej energii pozwoli na utrzymanie równowagi między produkcją a zużyciem. Takie rozwiązanie zwiększy też pewność dostaw energii, co z kolei jest niezwykle ważne z punktu widzenia firm produkcyjnych. Technologie magazynowania energii poprawią zatem bezpieczeństwo energetyczne i będą sprzyjać inwestycjom w Polsce.