Irlandia i Hiszpania wycofują się z węgla

Irlandia i Hiszpania wycofują się z węgla

Odnawialne źródła energii to inwestycja, którą wybiera coraz więcej europejskich krajów. Środki przeznaczane na ten cel znacznie przewyższają rozwój energetyki opartej na węglu. Efektem jest zamykanie kolejnych kopalni i elektrowni węglowych.

Irlandia pozbywa się udziałów

W niespotykanej do tej pory skali z węgla rezygnuje Irlandia. Rząd tego kraju jednogłośnie podjął decyzję o całkowitej wyprzedaży irlandzkich udziałów w spółkach z sektora węgla, gazu oraz ropy naftowej. Planowany czas realizacji tego przedsięwzięcia to koniec bieżącego roku. Irlandia posiada obecnie udziały warte ok. 300 mln euro w ponad 150 różnych firmach. Proces ich wyprzedawania ma potrwać do 5 lat.

26 hiszpańskich kopalni do zamknięcia

Nierentowność węglowych spółek dostrzega także Hiszpania. Nowy rząd Pedro Sancheza zamierza zamknąć w najbliższym czasie aż 26 kopalni. Polityka energetyczna kraju ma się skupić na rozwoju górnictwa – na ten cel rząd przeznaczy 2 mld euro. Mają także zwiększyć się inwestycje w energetykę opartą na odnawialnych źródłach energii.

Co zamiast węgla?

Odwracanie się europejskich państw od energetyki węglowej wynika z rosnącego zanieczyszczenia powietrza oraz ogromnych strat, jakie inwestowanie w spółki węglowe pochłania. Jednocześnie rozwój elektrowni jądrowych w Europie został zahamowany. Wszystko wskazuje na to, że miejsce węgla i energii jądrowej zajmą więc odnawialne źródła energii, stanowiące popularną i – przede wszystkim – bezpieczną alternatywę. Duże znaczenie odegrała tutaj rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństw, niechętnych wobec działań, prowadzących do niszczenia naturalnego środowiska.

 

Źródło: GlobEnergia