odnawialne źródła energii nowelizacja

Odnawialne źródła energii to konieczność

Po dwóch latach stagnacji polski sektor energetyki odnawialnej w końcu doczekał się nowych regulacji prawnych. 7 czerwca Sejm znowelizował ustawę o OZE.

Wszystkie partie za zmianami

Nowelizację poparły wszystkie partie polityczne, co pokazuje, że temat odnawialnych źródeł energii nie budzi już kontrowersji, a konieczność inwestowania w zieloną energię staje się koniecznością. Nowe przepisy wpłyną także na tzw. ustawę odległościową, a także na Prawo budowlane.

System aukcyjny i uproszczony mechanizm taryf

Przyjęty dokument umożliwi uruchomienie aukcyjnego systemu wsparcia OZE – ustawy, która została przyjęta już w 2015 r. Wprowadzi także uproszczony mechanizm taryf gwarantowanych dla mniejszych biogazowni oraz elektrowni wodnych. Inne zmiany obejmą rozszerzenie systemu rozliczeń prosumentów, obowiązującego do 2016 r., zmniejszenie liczby instalacji objętych obowiązkiem koncesyjnym oraz uregulowanie kwestii podatkowych w sprawie energetyki wiatrowej.

Zmiany są, ale wciąż mało progresywne

Specjaliści oceniają zmiany, jako krok do przodu, jednak stosunkowo niewielki. Ministerstwo Energii wycofało się bowiem z kilku propozycji, które mogłyby przyspieszyć rozwój zielonej energii w Polsce. Nie przyjęło, na przykład, zapisu umożliwiającego zastępowanie działających elektrowni wiatrowych bardziej efektywnymi maszynami. Więcej trudności czeka też nowe projekty wiatrowe. Nie będą one mogły zmienić wpisanych do pozwoleń budowlanych turbin na instalacje o większej mocy. Będą miały także ograniczone możliwości korzystania z aukcji.

 

Źródło: Energetyka24.pl