Mazel szkolenie

Jesień pod znakiem szkoleń

Wrzesień w naszej firmie minął pod znakiem szkoleń, ale nie zamierzamy zwalniać. Nasi pracownicy już teraz mogą pochwalić się nowymi kwalifikacjami i umiejętnościami.

Dozór i eksploatacja instalacji – przygotowanie do egzaminu

15 września dziewięciu pracowników Mazel wzięło udział w szkoleniu o długiej nazwie „Aktualizacja, nowości i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisku dozoru i eksploatacji”. Znajomość przepisów i norm dotyczących instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych jest niezwykle ważna w naszej branży, dlatego dbamy, by pracownicy podejmowali i odnawiali swoje kwalifikacje dzięki dostępnym egzaminom. Bieżące uzupełnianie wiedzy pozwala naszym specjalistom dostarczać najbardziej zaawansowane usługi oraz oferować rzetelne doradztwo.

Szkolenie energetyczne

22 września trzech naszych pracowników zawitało do Zielonej Góry na ważne szkolenie „Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV. Badania i pomiary”. Spotkanie dotyczyło urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających i przesyłających, które zużywają energię elektryczną. Pracownicy uczyli się, jak poprawnie obsługiwać wymienione elementy, jak je konserwować, remontować, montować, a także prowadzić prace kontrolno-pomiarowe na stanowisku dozoru i eksploatacji.

Prawo pracy dla kadry

2 października kolejnych dziewięć osób zostało przeszkolonych z prawa pracy dla kadry kierowniczej. Szkolenie dotyczyło m.in. nowych obowiązków i przepisów, które weszły w życie wraz z nowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 25 maja 2018 r. Pracownicy poznali także zasady kontroli zwolnień lekarskich oraz omówili trudne przypadki rozwiązywania umów, np. z winy pracownika. Ważnym tematem były zasady udzielania urlopów wypoczynkowych w praktyce oraz zwolnień od pracy, a także podejmowanie decyzji w zakresie premiowania i nagradzania pracowników. Kadra kierownicza poznała również planowane zmiany w prawie pracy na 2019 r.