gaz ziemny

Co wiesz o gazie ziemnym?

Walka ze smogiem doprowadzi do podniesienia popytu na gaz – zapowiedział minister środowiska. Z tego względu program edukacyjny, który rozpoczyna Polska Spółka Gazownictwa oraz Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, może okazać się szczególnie ważna.

Gaz Ziemny – Pewnie i bezpiecznie

PSG rozpoczyna kampanię pod hasłem „Gaz Ziemny – Pewnie i bezpiecznie”, która ma rozpowszechniać wiedzę o gazie ziemnym, pokazywać jego zalety w gospodarstwie domowym, ale także podpowiadać, jak odpowiedzialnie korzystać z urządzeń domowych zasilanych właśnie tym paliwem. Program ma na celu rozwianie wątpliwości, wiążących się z gazem ziemnym. Jego autorzy planują omawiać potencjalne zagrożenia, których najczęstszym źródłem jest niewłaściwe użycie urządzeń domowych oraz nielegalny pobór gazu.

Platforma informacyjna już dostępna

Miejscem do zdobywania wiedzy, wymiany dyskusji i poznawania ciekawostek jest portal Gazpewnieibezpiecznie.pl. Użytkownicy znajdą na nim nie tylko wypowiedzi ekspertów, ale także gry interaktywne, animacje dla dzieci, a nawet scenariusze lekcji. W TVP ruszają także spoty reklamowe o charakterze edukacyjnym, a do końca grudnia w przedszkolach mają odbyć się zajęcia edukacyjne dla najmłodszych.

Rosnąca rola gazu ziemnego

Działania edukacyjne stanowią dobre uzupełnienie dla programu Czyste Powietrze, rozpoczętego przez ministerstwo środowiska. Henryk Kowalczyk zapowiedział, że odchodzenie od przestarzałych technologii grzewczych spowoduje zwiększenie zainteresowania gazem ziemnym. Obecnie wiele regionów nie jest podłączonych do sieci, a użytkownicy obawiają się gazu jako źródła grzewczego ze względu na związane z nim zagrożenia. Program PSG ma rozprawić się z mitami na temat tego paliwa i przedstawić go jako bezpieczną alternatywę. Planowana jest także rozbudowa sieci PSG, a na niektórych obszarach mają powstawać lokalne sieci w ramach tzw. gazyfikacji wyspowej, opartej o dostawy LNG.

Działania te mają stanowić element kampanii przeciwko zanieczyszczeniom w Polsce. W naszym kraju poziom smogu zawierającego szkodliwe i zagrażające zdrowiu substancje, jest najwyższy w Europie.

 

Źródło: Nettg.pll