Kolejne szkolenie SEP w Mazel

Październikowe szkolenia w Mazel

Szkoleniowej jesieni ciąg dalszy. W październiku przeszliśmy aż trzy szkolenia, w tym jedno wyjazdowe. Przeszkoliliśmy zarówno pracowników operacyjnych jak i kadrę kierowniczą.

Szkolenie SCC

Październikowe szkolenia rozpoczęły zajęcia z systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, który obowiązuje w Niemczech, Australii, Szwajcarii oraz w innych krajach UE. Wiele naszych projektów realizujemy właśnie w tych krajach, dlatego znajomość obowiązujących przepisów jest dla nas kluczowa. Szkolenie przeszła kadra kierownicza, ale także nasi pracownicy operacyjni, którym taka wiedza gwarantuje bezpieczeństwo podczas wykonywania służbowych czynności.

Skrót pochodzi od Sicherheits Certifikat Contraktoren (ang. Safety Health Environment Checklist Contractors), czyli po polsku: Bezpieczeństwo Zdrowie Środowisko Lista kontrolna Podwykonawcy. Lista kontrolna to rozwinięta lista pytań, która ma zapewnić wszystkim pracownikom najwyższe bezpieczeństwo w miejscu pracy i muszą ją znać osoby odpowiedzialne za jego organizację. Posiadanie certyfikatu SCC przez pracowników firmy oraz jej podwykonawców jest jednym z podstawowych wymogów systemu.

Podesty ruchome przejezdne

Pod koniec października w siedzibie naszej firmy dziewięciu pracowników wzięło udział w szkoleniu „Podesty ruchome przejezdne”, zakończonego egzaminem przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego i wydaniem uprawnień do kierowania grupą podestów ruchomych. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ większość prac, jakie wykonujemy, wiąże się z pracą na wysokości. Znajomość odpowiedniego montażu podestów, bezpieczeństwa pracy i właściwego ich wykorzystania to priorytetowa wiedza dla naszych pracowników.

Zenon Basic Supervisor

Między 24 a 26 października nasi zdolni automatycy wyjechali natomiast do Krakowa, gdzie przez trzy dni brali udział w intensywnych warsztatach, zorganizowanych przez firmę COPA-DATA. Uczyli się obsługi programu Zenon, systemu opartego o technologię HMI/SCADA do nadzorowania przebiegu procesu technologicznego i produkcyjnego.

Największą zaletą tych warsztatów był ich interaktywny charakter, łączący teorię z praktyką tak, by każdy uczestnik mógł natychmiast wykorzystać i sprawdzić zdobytą wiedzę. Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych to nie tylko nasz cel, ale przede wszystkim – wymóg naszej rzeczywistości. Dzięki szkoleniom i innowacjom jesteśmy w stanie dostarczać wysoką jakość usług naszym klientom oraz utrzymywać pozycję lidera w naszej branży.