smog w polsce

Za 10 lat Polska będzie wolna od smogu?

Po dziesięciu latach co najmniej 80 proc. domów jednorodzinnych będzie emitować czyste spaliny z ogrzewania – zapowiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Dofinansowanie na termomodernizację i wymianę pieców

W drugiej połowie września szef resortu środowiska udzielił wywiadu w radiu Plus, gdzie podzielił się optymistyczną wizją dotyczącą przyszłości kraju, borykającego się obecnie z największym współczynnikiem zanieczyszczeń w Europie. Henryk Kowalczyk zapowiedział, że problem ten ma zniknąć w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Ma to zapewnić program „Czyste powietrze”, który rozpoczął się 19 września. Dotyczy on wymiany pieców i termomodernizacji budynków. Przez 12 lat obywatele będą mogli skorzystać z dofinansowania – muszą tylko złożyć odpowiedni wniosek w ciągu najbliższych 10 lat.

103 mld zł na modernizację ogrzewania w Polsce

W ramach programu aż 103 mld zł zostaną przeznaczone na unowocześnienie ogrzewania. Dotacje wyniosą w sumie 63,3 mld zł, a pożyczki – 39,7 mld zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje, że pomoc obejmie w sumie 4 mln budynków. O dofinansowanie lub pożyczkę oprocentowaną na 2,41 proc. w skali roku mogą starać się osoby fizyczne, które mają prawo własności lub są współwłaścicielami budynku.

Zmiany a wyrok UE

Henryk Kowalczyk przyznał, że na wprowadzenie programu miała wpływ grożąca kara finansowa nałożona przez Unię: „Przyspieszenia dostaliśmy trochę z powodu wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który określił, że Polska naruszyła normy czystości powietrza. Właśnie przedstawiając program czyste powietrze i kole działania uniknęliśmy kolejnego wniosku, np. o nałożenie kary finansowej”.

Poziom smogu i zanieczyszczeń w Polsce, szczególnie pyłów zawieszonych PM2,5, PM 10 i benzo(a)pirenu, jest bardzo wysoki. W największym stopniu odpowiada za nie sektor bytowo-komunalny oraz transport. Rocznie z powodu zanieczyszczeń i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza umiera 45-50 tys. osób.

Źródło: Energetyka24.pl