mazel elektrownie oze

Elektrownie mogą się uzupełniać

Według ekspertów elektrownie tradycyjne i odnawialne mogą koegzystować i wzajemnie się uzupełniać. Pogarszająca się kondycja jednostek konwencjonalnych coraz częściej będzie wymagała wsparcia nowoczesnych źródeł energii.

70% krajowej mocy

Jak wynika z dostępnych danych 70% mocy krajowego systemy elektroenergetycznego pochodzi z kopalni węglowych. Według raportu Forum Energii, 70 z 90 bloków jednostek wytwórczych dysponowanych centralnie przekroczyło zakładany czas eksploatacji. Autorzy raportu „Elastyczność krajowego systemu elektroenergetycznego” piszą, że pracę wspomnianych jednostek projektowano na podstawie obciążenia całego systemu z czasem wykorzystania ponad 5 tysięcy godzin w roku. Aktualna sytuacja i ograniczenia techniczne większości bloków wymuszają na nich pracę na poziomie około 55% mocy nominalnej przy maksymalnym rocznym uruchomieniu ich 50 razy. Jak możemy wyczytać z przygotowanego raportu, pogarsza się dyspozycyjność jednostek konwencjonalnych, które są już mocno wyeksploatowane. Pociąga to za sobą rosnącą liczbę nieplanowanych wyłączeń i ma znaczący wpływ na stabilność i zbilansowanie krajowego systemu elektroenergetycznego.

Różnicowanie wykorzystania energii tradycyjnej

Rosnące znaczenie odnawialnych źródeł energii przyczynia się do zmiany charakteru pracy jednostek konwencjonalnych. Niewykluczone, że te wkrótce zostaną zastąpione przez jednostki niekonwencjonalne – głównie fotowoltaikę i wiatraki. OZE są bardziej elastyczne od źródeł węglowych, ale nasz system elektroenergetyczny jest na nie jeszcze słabo przygotowany. Jak pokazują jednak przykłady z zagranicy, możliwe jest osiągnięcie elastyczności bloków węglowych. Modernizacja techniczna bloków tradycyjnych powinna doprowadzić do przystosowania ich czasu pracy do 1500-4500 godzin rocznie. Koszy takiej modernizacji w Niemczech wyniosły, w zależności od jednostki, od 100 do 500 euro/kW. Bardziej efektywną opcją finansową jest jednak rozwój OZE.

Mogą się wspierać

Eksperci Forum Energii punktują w swoim raporcie, że energia konwencjonalna i odnawialna mogą się wzajemnie uzupełniać. To wszystko wymaga jednak kompleksowych zmian – zwiększenia elastyczności elektrowni zarówno w przesyle, jak i dystrybucji. Zmiany muszą zajść także u odbiorców i w magazynowaniu energii. Forum Energii rekomenduje zwiększenie roli odbiorców energii, elastyczności elektrowni węglowych i roli OZE w krajowym systemie energetycznym. Według raportu, ceny energii powinny odzwierciedlać realne zapotrzebowanie na nią.

Źródło: nettg.pl/