limity energii

Nowe regulacje unijne

Kraje członkowskie Unii Europejskiej zdecydowały o zmniejszeniu ilości CO2 w unijnej energetyce. Parlament Europejski poparł wniosek.

Rynek mocy

Rozporządzenie unijne, o którym mowa określa zasady, na jakich państwa zgromadzone w Unii Europejskiej mogą ustanowić rynek mocy, który jest mechanizmem wsparcia dla elektrowni i firm energetycznych. Przyczyną wprowadzenia tej instytucji były niskie ceny hurtowe energii, które nie pozwalały na inwestowanie. Sytuacja nie pozwalała zarobić na spłatę kredytów na budowę nowych elektrowni. Skutkiem może być zamykanie starych, źle rokujących elektrowni i niepowstawanie w ich miejsce nowych. Dostawy prądu mogą być wtedy niewystarczające.

Wsparcie dla elektrowni

Rynek moc to szansa na wsparcie pieniężne dla elektrowni. Przez określony w umowie czas, elektrownie będą dysponować odpowiednią mocą, by na przykład na wypadek niedoboru energii mogły dostarczać brakującej energii. Dzięki takiemu rozwiązaniu, firmy mogłyby poprawić swoje dochody i znaleźć fundusze na modernizację lub budowę nowych bloków.

Limity CO2

Propozycja Komisji Europejskiej zakładała, że wszystkie bloki energetyczne, które chciałyby korzystać z rynku mocy muszą wprowadzić limit emisji CO2. Normy środowiskowe narzucane przez Unię Europejską zakładają limit emisji w wysokości 550 gramów CO2 na kWh energii elektrycznej produkowanej z paliw kopalnych. Nowe elektrownie, według rozporządzenia, emitujące ponad 550 gramów CO2 nie będą mogły korzystać z wsparcia państwa. Istniejące elektrownie, które przekraczają limity, będą mogły uczestniczyć w programie do 1 lipca 2025 roku. A co z Polską? Wszystkie kontrakty, które popisane będą w ramach rynku mocy do końca 2019 roku zostaną wyjęte spod ograniczeń.