magazynowanie energii mazel

Pierwszy w Polsce magazyn energii

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna ogłosiła przetarg na wybór podmiotu, który zbuduje magazyn energii elektrycznej o mocy 1 MW zintegrowany z blokiem konwencjonalnym. Będzie to pierwsza taka inwestycja w Polsce.

Szybki rozwój

Rozwiązanie, o którym mowa, należy do jednej z najszybciej rozwijających się dziedzin przemysłu elektroenergetycznego. Magazyny pozwalające gromadzić energię by później dostarczać ją podmiotom, są szczególnie ważnym rozwiązaniem w warunkach zwiększającej się ilości odnawialnych źródeł energii. Potrzeba przechowywania energii wynika z różnic w jej popycie i podaży – jak się okazuje, produkcja nie zawsze idzie w parze z zapotrzebowaniem. Dotyczy to zarówno energii odnawialnej jak i tej konwencjonalnej. Magazyny to próba rozwiązania tego problemu. Chociaż kwestia magazynowania energii może brzmieć trochę niecodziennie, jest nam doskonale znana – najpowszechniej używanym rozwiązaniem są elektrownie szczytowo-pompowe. Jednak polska energetyka nie powinna polegać wyłącznie na takim rozwiązaniu, stąd właśnie odpowiedz PGE na powstające potrzeby rynku.

Magazyn do 1 MW

Zadaniem magazynu energii elektrycznej w technologii baterii elektrochemicznych zintegrowanego z blokiem konwencjonalnym będzie zwiększenie mocy przekazywanej do systemu elektroenergetycznego. Takie przechowywanie energii jest ważne w momentach szczytów dobowych, w których zapotrzebowanie na energię jest najwyższe. Nowoczesny magazyn jest projektem badawczym, który ma na celu przeanalizowanie między innymi możliwości zapewnienia natychmiastowej reakcji na wystąpienie przerwy w zasilaniu podstawowym oraz optymalizacji poboru energii na potrzeby ogólne bloków. Po fazie testów magazynu o mocy 1 MW, PGE ma w planach zintegrowanie z magazynem bloku o większej mocy. Wszystko zależy od wyników ośmiu prowadzonych aktualnie projektów, których łączna moc szacowana jest na 40 MW.

 

Źródło: www.kierunekenergetyka.pl