program mój prąd dofinansowanie

Pierwsze dotacje z programu Mój Prąd

Ruszył nabór do programu Mój Prąd przygotowanego przez Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska. To szansa na możliwość poprawy efektywności energetycznej gospodarstw domowych. 

Rządowy program Mój Prąd

W wakacje Polskę obiegła informacja rokkuym programie rządowym „Mój Prąd”, który zakłada dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych. Celem programu ma być zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, czyli instalacji paneli fotowoltaicznych montowanych głównie przez gospodarstwa domowe. To z pewnością ważny krok w stronę rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, które cały czas walczą o swoją popularność. Rządowy program ma przyczynić się do wzrostu świadomości ekologicznej Polaków i zachęcić ich do dbania o środowisko. To również szansa na urzeczywistnienie obietnic o uniezależnieniu się od węgla do 2050 roku.

5000 zł dofinansowania

Budżet programu opiewa na 1 miliard złotych. Oznacza to, że przy maksymalnym dofinansowaniu w wysokości 5000 zł, z programu Mój Prąd może skorzystać około 200 tysięcy osób. Co należy wiedzieć o warunkach skorzystania z dofinansowania?

  • Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5000 zł;
  • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
  • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
  • Wnioski o dofinansowanie składane są w formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
  • Wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji).

Pierwsze dotacje przyznane

Program ruszył na początku września 2019 roku, a już przyznano pierwsze dotacje. Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w pierwszym tygodniu miesiąca wpłynęło 170 wniosków, z których 78 zostało ocenionych pozytywnie. Pula projektu skurczyła się o 390 tysięcy złotych, co oznacza, że każdy wnioskodawca otrzymał maksymalne dofinansowanie w wysokości 5000 złotych. Łączna moc mikroinstalacji w tych wnioskach to 458,95 kW.

Źródło: nettg.pl