energia elektryczna w polsce

Polska coraz większym importerem prądu

Czas podsumować rok 2019 pod względem wymiany handlowej energii elektrycznej przez Polskę. Gdzie eksportowaliśmy najwięcej prądu? 

Jak wyglądał rok 2019 w polskiej energetyce? Według danych PSE w ramach wymiany handlowej Polska wyeksportowała 1153,1 GWh energii elektrycznej, a import w tym okresie wyniósł 11546,7 GWh. Polska jest importerem netto energii elektrycznej od 2014 roku.

Eksport energii spadł

Analizując dane udostępnione przez Polskie Sieci Energetyczne na pierwszy rzut oka widać, że Polska w ramach wymiany handlowej wyeksportowała w tym roku mniej energii elektrycznej niż w roku 2018. W 2019 roku w ramach wymiany handlowej Polska wyeksportowała 1153,1 GWh. Jak wyglądał bilans w roku 2018?  Wtedy w ramach wymiany handlowej Polska wyeksportowała 2934 GWh. To oznacza, że wysyłaliśmy za granicę aż 61% mniej energii elektrycznej niż w roku poprzednim. W porównaniu do 2018 roku ujemne saldo transgranicznych obrotów prądem (przewaga importu nad eksportem) znacząco wzrosło. W 2019 roku, wg. danych PSE, wyniosło minus 10393,6 GWh wobec minus 5653,3 GWh w 2018 roku.

Skąd importowaliśmy energię?

Podobnie jak w roku 2018, najwięcej energii elektrycznej przywędrowało do Polski ze Szwecji. Według statystyk w tym roku było to 3116,4 GWh, czyli 27% całego importu. To o 1500 GWh więcej niż w roku poprzednim. Drugie miejsce na liście kierunków importu prądu w 2019 roku zajęły Niemcy z 2565,7 GWh (22% importu ogółem). Zaraz po nich była Litwa z 2296,2 GWh (20%).

Dokąd eksportowaliśmy prąd?

  • Litwa – 405,3 GWh, 35% eksportu,
  • Niemcy – 230,8 GWh, 20% eksportu,
  • Słowacja – 203,6 GWh,18% eksportu.

Czynnikiem, który ma wpływ na kierunki wymiany handlowej energii elektrycznej jest możliwość przesyłowa na energetycznych liniach transgranicznych oraz relacje cen hurtowych w Polsce i krajach sąsiadujących, z którymi mamy połączenia elektroenergetyczne.

Źródło: https://www.wnp.pl/