52 miliardy złotych na rozwój sieci elektroenergetyczny w Polsce

52 miliardy zł na inwestycje

Czas na inwestycję w sieci elektroenergetyczne! Operatorzy systemów dystrybucyjnych i przesyłowych uzgodnili z prezesem URE 52 miliardy złotych na rozwój.

Do 2025 roku zainwestują 52 mld zł

52 miliardy złotych – właśnie taką kwotę planują wydać na inwestycje sieciowe w elektroenergetyce najwięksi operatorzy systemów dystrybucyjnych. Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja oraz innogy Stoen Operator uzgodnili z regulatorem Polskie Sieci Elektroenergetyczne jak będzie wyglądać ich plan pięcioletni na inwestycje. Z informacji podanych przez Urząd Regulacji Energii wynika, że pieniądze mają w większości zostać przeznaczone na na budowę, rozbudowę, modernizację i odtworzenie majątku sieciowego.

Plan na zieloną energię

Chociaż to nie odnawialne źródła energii zajmują pierwszą lokatę w planie rozwoju największych przedsiębiorstw sieciowych, znajdzie się dla nich miejsce. Rafał Gawin, prezes URE, wskazuje na to, że planowane inwestycje umożliwią korzystanie z zielonej energii. Będzie to możliwe dzięki między innymi budowie połączeń z morskimi farmami wiatrowymi. Głównym celem inwestycji jest jednak zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz budowa transgranicznych połączeń systemów przesyłowych.

Możliwe podwyżki prądu?

Jak przypomina Urząd Regulacji Energetyki, rozwój sieci wiąże się z zaangażowaniem sporych środków finansowych, a plany przedsiębiorstw będą miały długookresowe konsekwencje finansowe również dla odbiorców operatorów. Inwestycje będą miały bezpośrednie przełożenie na przyszłe taryfy przedsiębiorstw sieciowych i mogą stanowić podstawę do kalkulacji taryf.

URE zaznacza jednak, że jego rolą jest zadbanie o to, by plany inwestycyjne uwzględniały długofalową maksymalizację efektywności nakładów i kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa oraz by nie powodowały w poszczególnych latach nadmiernego wzrostu opłat dla odbiorców.

Źródło: https://www.energetyka24.com/