Walka z COVID-19 a sprawa zielonej energii

Kryzys gospodarczy wywołany przez koronawirusa odczuwalny jest niemal na całym świecie. Komisja Europejska szuka rozwiązań, które mogłyby złagodzić jego skutki. Odpowiedzią na stąpnięcie gospodarcze mają być odnawialne źródła energii.

Europejski Zielony Ład

Szef resortu klimatu brał ostatnio udział w dyskusji „Czy Europejski Zielony Ład ma szansę na realizację w świetle pandemii?” zorganizowanej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) we współpracy z Instytutem J. Delorsa. 

Minister Michał Kurtyka wyraził poparcie dla stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie kontynuowania wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu. Według KE, ta nowa strategia rozwoju gospodarczego UE jest ważnym narzędziem w walce z kryzysem gospodarczym wynikającym z pandemii.

Chociaż wszyscy odczuwamy skutki pandemii, musimy działać dalej. Zdaniem resortu klimatu, kryzys gospodarczy nie może być wymówką do zaniechania transformacji energetycznej. Oczywistym jest, że ciężko na chwilę obecną szacować skutki gospodarcze, społeczne i klimatyczne, które pozostawi po sobie walka z COVID-19. Ważne jednak, by pamiętać, że nie ma odwrotu od odejścia od węgla i zielonej transformacji. Gdyby zaniechać wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu, prawdopodobnie skutki dla Polski i całej Unii Europejskiej byłby negatywne.

Jak zapewnia Minister Klimatu oraz Komisja Europejska, w panujących warunkach, postulat zapewnienia sprawiedliwej transformacji stał się jeszcze ważniejszy.

Sytuacja kryzysowa

Europejski Zielony Ład został przedstawiony przez KE w grudniu ubiegłego roku, kiedy jeszcze nikt nie spodziewał się wybuchu pandemii. Dlatego właśnie powinniśmy spojrzeć na założenia transformacji pod innym kątem niż rok temu. Według ministra Michała Kurtyki, UE powinna wziąć pod uwagę możliwości wsparcia finansowego dla gospodarek państw członkowskich, szczególnie w skali mikro i makro.

Ważne, żeby cele Zielonego Ładu były realistyczne i akceptowalne społecznie, i nie obciążały państw słabszych gospodarczo. Środki działań antykryzysowych powinny być dobierane w taki sposób, by nadal chronić klimat i środowisko, ale bez szkody dla gospodarki i rynku pracy. Jak dodaje minister klimatu, jego zdaniem istotne jest przyzwolenie na elastyczność wyboru drogi transformacji. Ma to umożliwić państwom członkowskim realizację wspólnych założeń przy uwzględnieniu ochrony obywateli i sektorów gospodarki najbardziej dotkniętych pandemią.

Źródło: https://www.wnp.pl/odnawialne_zrodla_energii/